Štanjel, Galerija Lojzeta Spacala 28.5 - 15. 11. 2017