Štanjel - Fabianijeva dvorana, 26. oktober - 30. marec 2019