Štanjel- Fabianijeva dvorana, 27.4.2019 - 30.10.2019