Štanjel, Fabianijeva dvorana september-31. december 2016