Komen, župnijska cerkev sv. Jurija, 22. april 2019, ob 19. uri