Sirarstvo

Kraška ovca
Nekoč, ko je kraška krajina bila en sam velik suhi pašnik, se je izoblikovala prav posebna pasma ovac imenovana kraška ovca ali istrska pramenka. Skromne  razmere paše so pogojevale skromno ovco, vendar skromno ne pomeni nekakovostno. Izoblikovala se je pasma ovac, kateri so kraški travniki, polni zelišč in dišavnic všeč in ravno ti travniki so pogoj, da nastane kraški sir. 

 

Zaščita Kraškega ovčjega, kozjega sira in jagnjetine
Rejci drobnice na Krasu se zavedajo pomena kakovosti ovčjega in kozjega sira, zato so začeli postopek za zaščito geografskega porekla za Kraški ovčji in Kraški kozji sir. Ovčji in kozji sir imata specifične senzorične in teksturne lastnosti, ki so rezultat pestre floristične sestave kraških travnikov in pašnikov, kar se odraža v raznolikosti rastlin. Aridna klima in apnenčasta geološka podloga prispevata k visoki vsebnosti aromatičnih substanc trav, detelj in zlasti zelišč.
Pedološka sestava tal, podnebje ter rastlinski sestav paše in sena dajejo tudi mesu jagnjetine in siru značilen prijeten okus.  
Rejci drobnice na Krasu so se zaradi bogate tradicije in kakovosti odločili, da zaščitijo Kraški ovčji sir, Kraški kozji sir in Kraško jagnjetino z geografskim poreklom.
 

kraski ovcji sir.jpgkraski kozji sir.jpgkraska jagnjetina.jpg