Kulturna dediščina

KULTURNA DEDIŠČINA - vez med preteklostjo in sedanjostjo.

Kulturna dediščina Krasa je vse tisto, kar je rezultat ustvarjalnosti kraškega človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj. Je nekaj edinstvenega, nekaj kar nas veže na naše prednike. Je dobrina, ki smo jo dobili in je prav da jo tudi oddamo.
Človek bi na Krasu le s težavo preživel brez sožitja z naravo saj malo rodovitne zemlje, ki jo kamnita pokrajina ponuja, nikakor ne bi zadostovalo. Skozi stoletja se je Kraševec naučil, kako iz vrtače narediti rodovitno njivo, kdaj saditi, da bo pridelek obilnejši...

 

hišaorodježbrinca