Arhitekturna

Za Kras so značilne stavbe zaprtega tipa, ki se v gručah držijo druga druge in tvorijo specifično arhitekturo. Zaradi silovite burje so strehe stavb prekrivali s kamnitimi skrlami. Taka streha je bila težka in ji burja ni mogla do živega. Značilnost kraške hiše je tudi dolg lesen balkon ("gank") po celotni prednji strani stanovanjskega dela, ki predstavlja zunanji hodnik za povezavo prostorov v nadstropju, ter služi za sušenje kmetijskih pridelkov.

Domačija Karla Štreklja, Gorjansko

Rojstna hiša jezikoslovca in zbiratelja ljudskega blaga, Karla Štreklja.
več

Domačija Lojzeta Spacala, Škrbina

Domačija enega najvidnejših likovnih ustvarjalcev v povojnem slovenskem in italijanskem prostoru ter svetovno uveljavljenega umetnika.
več

Fabianijeva domačija, Kobdilj

Rojstna hiša arhitekta Maksa Fabianija.
več

Ferrarijev vrt, Štanjel

Po načrtih Maksa Fabianija je bil zgrajen med obema vojnama kot del vile Ferrari.
več

Glavni vaški trg, Kobdilj

Urbanistično slikovit trg trikotniškega tlorisa.
več

Grad Štanjel, Štanjel

Predstavlja dominantni del starega naselja
več

Kip sv. Janeza Nepomuka, Hruševica

V središču vasi.
več

Kraška hiša, Štanjel

Na križišču ulic stoji skromna nadstropna kraška hiša, ki odraža značaj ljudske arhitekture.
več

Nekdanja Vila Storič, Komen

Zasnovana za komenskega zdravnika Danila Storiča- današnja zdravstvena postaja Komnu.
več

Spomenik baronu Andreju Čehovinu, Dolanci

Največji figuralni spomenik na Primorskem.
več

Vaški vodnjak, Brje pri Komnu

Se nahaja ob avtobusni postaji na Brjah pri Komnu.
več

Vila Ferrari, Štanjel

Vila Ferrari je skupno ime za sklop hiš v vzhodnem delu Štanjela, ki ga je Fabiani uredil za svojega svaka Enrica Ferrarija, zdravnika iz Trsta.
več

Zadružni dom, Štanjel

Delo Maksa Fabianija.
več

Zbiralnik vode z napajalnimi koriti, Gorjansko

Izjemen primerek tehnične in arhitekturne dediščine.
več