Cerkev sv. Tilna (po domače sv. Tilha), Sveto

Cerkev je edinstvena predvsem zaradi osmerokotne oblike cerkvene ladje.

Podružnična cerkev sv. Tilna (po domače sv. Tilha) v središču vasi Sveto- Briteh, pripada komenski župniji. Cerkev spada med najpomembnejše spomenike sakralne arhitekture na Slovenskem. Edinstvena je predvsem zaradi osmerokotne oblike cerkvene ladje iz leta 1576, ki jo pokriva strešna konstrukcija dežnikaste oblike, sloneča na enem samem (nekdaj lesenem) stebru. Notranjost je dobila sedanjo podobo v baroku, ko je bil dozidan glavni prezbiterij in narejeni vsi oltarji. Glavni oltar izvira iz minoritske cerkve v Gorici in je vsaj delno delo Angela Puttija (Pozzo), avtorja semeniškega portala v Ljubljani. Kip sv. Tilna je starejši. Stranska oltarja sta posvečena sv. Natburgi in sv. Janezu Nepomuku (oltarna slika A. Parolli) ter sv. Jerneju (oltarna slika J.M. Lichtenreit). Oltar sv. Frančiška Ksaverija stoji v nekdaj glavnem prezbiteriju gotskega izvora. Na zahodni strani je zvonik, ki nosi letnico 1599, včasih je stal samostojno, a so ga kasneje z lokom povezali s cerkvijo.

GPS: 45.8242479, 13.7318577

 

Vrnitev na seznam
Cerkev sv.Tilna zvonik_05Cerkev sv.Tilna dežnik_03Cerkev sv. Tilna koncert_02Cerkev sv. Tilna križ_01Cerkev sv. Tilna koncert_04