Debela griža, Volčji Grad

Prazgodovinsko nižinsko gradišče.

Na Krasu najdemo veliko višinskih naselbin ali gradišč, saj je gričevnato in kamnito kraško površje nudilo prazgodovinskemu človeku zaščito.
Prva gradišča zasledimo že v srednji bronasti dobi, nastajala pa so vse do železne dobe, oziroma do prihoda Rimljanov. Zgrajena so bila iz kamnitega obzidja, katerega oblika, širina in višina so bili odvisni od morfologije terena ter od namembnosti naselbine; dobro so bila utrjena predvsem na tistih delih, ki so bili lažje dostopni, drugod pa je mejo ločeval navaden odebeljen zid, katerega razvaline še danes dajejo pokrajini poseben pečat. Znotraj obzidja so prevladovale štirioglate koče, grajene iz kamna ali iz vej, z bivalnim prostorom, ognjiščem in prostorom za shrambo. Za kulturo utrjenih naselij je značilen tudi skeletni pokop v družinskih gomilah, vedno izven gradišča, ali v družinskih grobnicah. Natančno ni znano, kdo so bili prvotni prebivalci gradišč; rimski viri navajajo, da so v njih prebivali Histri, ljudstvo ilirskega izvora.

V komenski občini sta največji gradišči v bližini Volčjega Grada in Svetega, manjša pa v bližini vasi Ivanji Grad, Škrbina, Hruševica, Kobdilj in Štanjel.

Največje gradišče v občini – Debela Griža, se nahaja na severozahodnem robu vasi Volčji Grad. Prazgodovinsko halštatsko gradišče je iz 8. stoletja pred našim štetjem. Prvotno je utrjeno naselje vsebovalo najmanj 13.000 ton kamenja in je predstavljalo središče vseh okoliških gradišč. Kamenje je bilo zloženo v enojno in na treh mestih dvojno obzidje z zunanjim obsegom okrog 850 m in notranjim obsegom okoli 680 m. Današnje ruševine obrambnega zidu so široke od 8 do 15 m in v višino 2 do 4 m.

Do gradišča vodita makadamska pot mimo hišne številke 6 in makadamska pot mimo h. št. 55.

Mimo Debele Griže vodi tematska učna pot Pot kamna.


Turistično vodenje: Gradišče Debela Griža in Volčji Grad

kontaktna oseba: Damjan Pirec
Volčji Grad 2a
6223 Komen

Tel: +386 31 387 404

Za več informacij obiščite spletno stran Društva Debela griža.

GPS: 45.8033245, 13.7499414

Vrnitev na seznam
Volčji Grad, Debela griža_01Volčji Grad, Debela griža_02Volčji Grad, Debela griža_04Volčji Grad, Debela Griža_05Volčji Grad-ušnik