Anton Mahnič

Škof, doktor teologije, profesor, pisatelj, kritik, urednik.

ANTON MAHNIČ (Kobdilj 1850-1920 Zagreb).

Anton Mahnič je ena najpomembnejših osebnosti v slovenskem kulturnem, političnem in cerkvenem prostoru ob koncu 19. stoletja, po letu 1897 pa je odigral podobno vlogo na Hrvaškem. Znan je bil kot človek izredno trdnih nazorov na vseh področjih svojega delovanja.
Po gimnaziji in študiju teologije v Gorici ter doktoratu na Dunajski univerzi je leta 1881 začel delati kot profesor na bogoslovstvu v Gorici. Po tem letu je bil urednik številnih revij: škofijski list Fulium Periodicum, Soča, leta 1888 je začel izdajati lastno revijo Rimski Katolik, v kateri je podajal svoje strogo katoliške poglede na družbo, politiko in umetnost. V člankih je ostro napadel nekatere literarne ustvarjalce, posebej Josipa Stritarja in Simona Gregorčiča, očital jim je nazorsko nedoslednost, vpliv liberalizma, skepticizma in podobnih nekatoliških nazorskih pozicij. S tem je v slovenskem kulturnem in političnem prostoru sprožil javno debato in pospešil "delitev duhov", ki je pretrgala obdobje "slogaštva" v takratni slovenski politiki.

Leta 1897 je postal škof na otoku Krku. Ustanovil je katoliški list Hrvaška straža ter nekatere druge revije. Zunaj Hrvaške je pomagal ustanavljati hrvaška akademska društva, dejaven je bil pri organizaciji izobraževanja in zadružništva na podeželju. Odločno je natopil v bran hrvaškega jezika v šolstvu in staroslovanskega glagolskega bogoslužja v cerkvi. Leta 1902 je na Krku ustanovil Staroslovansko akademijo in postavil tudi tiskarno. Za svoje delovanje se je moral zagovarjati v Vatikanu. Bil je podpisnik Majniške deklaracije- pariški mirovni konferenci je poslal spomenico, v kateri se je zavzel za priključitev Jugoslaviji. Leta 1919 je bil zaradi svojega delovanja eno leto konfiniran v bližino Rima, kjer je hudo zbolel. Po vrnitvi v Zagreb je umrl. Njegove posmrtne ostanke so svečano prenesli iz Zagreba v stolnico na Krku.

Literarno je začel delovati že v gimnazijskih letih. Njegovo znano leposlovno delo je črtica Kako je oče Kobenzl na Dunaj kraški sir nosil (1881). Bil je plodovit in vsestranski pisec, saj je odlično obvladal pisanje različnih publicističnih in drugih žanrov od esejskih do humoresk in posebej ostrih satiričnih spisov.

V notranjosti štanjelske cerkve je njegova spominska plošča, na fasadi zakristije iste cerkve pa od leta 2000 stoji njegov portret v bronu, delo Evgena Guština. Na Krku ima svojo ulico in je hrvaški svetniški kandidat.

GPS: 45.8160900, 13.8519580

Vrnitev na seznam
Anton Mahnič_01Anton Mahnič_02Anton Mahnič_03Štanjel cerkevKobdilj trg