Andrej Čehovin

Častnik avstrijske vojske, baron.

ANDREJ ČEHOVIN (Dolanci 1810-1855 Baden pri Dunaju).

Andrej Čehovin je kot mlad topničar sodeloval v bojih avstrijske armade v Italiji v revolucionarnih letih 1848 in 1849, predvsem v bitkah pri Montanari, Somma Campagni, Custozi, Mortari in Novari. S svojo vztrajnostjo, iznajdljivostjo in pogumom je veliko prispeval k avstrijski zmagi pod poveljstvom znamenitega maršala Radetzkega.

V boju se je izkazal kot izjemno natančen topničar, zanimiv pa je tudi dogodek iz bitke pri Mortari. Pred bitko je Čehovin splezal na drevo, da bi si dobro ogledal teren. Po naključju so prišli ravno takrat pod to drevo tudi italijanski častniki in Čehovin je lahko slišal njihov pogovor. Kasneje je v bitki uporabil te podatke in pripomogel k avstrijski zmagi.

Za svoja junaštva je prejel številna priznanja, veliko srebrno medaljo za hrabrost in veliko zlato medaljo za hrabrost. Leta 1850 mu je cesar Franc Jožef podelil najvišje vojaško priznanje- viteški križ reda Marije Terezije. Takrat mu je bil tudi podeljen plemiški naziv barona. V naslednjih letih ga je toskanski nadvojvoda Leopold II. odlikoval z viteškim redom tretjega razreda, ruski car pa z viteškim redom sv. Jurija. Kot vojak je dosegel čin stotnika.

Leta 1855 je zbolel in umrl na zdravljenju v zdravilišču Baden v Avstriji, kjer je tudi pokopan.

Leta 1898 so mu pred rojstno hišo v Dolancih postavili spomenik. Ob spominski svečanosti ob 140. obletnici njegove smrti, ki je bila v Dolancih 10. septembra 1995, so ga najvišji predstavniki slovenske vojske uvrstili med pomembne može slovenske vojaške zgodovine.

GPS: 45.8207000, 13.8863990

Vrnitev na seznam
Dolanci-pogled na spomenikAndrej Čehovin portret_03Andrej Čehovin_01Andrej Čehovin_02Andrej Čehovin_04