Stanko Bunc

Slovničar, leksikograf, pesnik, publicist.

STANKO BUNC (Kobdilj 1907-1969 Kranj).


Slovničar, leksikograf, pesnik, publicist, knjižničar, avtor številnih jezikoslovnih priročnikov in učbenikov ter večkrat ponatisnjenega Slovarja tujk.

GPS: 45.8160900, 13.8519580

Vrnitev na seznam
Kobdilj trg Stanko Bunc slovar tujk_01