Dolina reke Branice

Spada pod Naturo 2000.

Dolina reke Branice spada pod posebno varstveno območje, Naturo 2000. Območje zajema zgornji del porečja reke Branice z južnim delom Vipavskih gričev, pa tudi gozd in travišča na Krasu med Kobjeglavo, Škrbino in Taborom, saj se tu prehranjujejo netopirji, ki imajo svoje porodniške kolonije na gradu Rihemberk. Na območju varujemo potoke in druga vodna okolja, gozdove, suha travišča in brinovja, saj so to življenjska okolja različnih redkih in ogroženih vrst živali (npr. laške žabe, hribskega urha, kačjega pastirja velikega studenčarja, hrošča rogača, bukovega kozlička, močvirskega krešiča...). Posebnost doline Branice, katero velja ohraniti, so tudi visokodebelni sadovnjaki, ki zagotavljajo  primerno življenjsko okolje redkim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in čuk.

Video posnetek Dolina Branice

Več o Naturi 2000 v Dolini Branice, varovanih območjih, živjenjskih vrstah in okoljih


GPS: 45.816705, 13.889109

Vrnitev na seznam
Dolina Branice_01Dolina Branice_02Dolina Branice_03Dolina Branice_04Dolina Branice_05