FESTIVAL KRAŠKA GMAJNA: Gradovi in njihova vloga v razvojnih priložnostih podeželja

Galerija Lojzeta Spacala Štanjel, 12. april, ob 18. uri

datum: 07.04.2018

kategorija: Priporočamo


Spomladanski cikel Festivala kraška gmajna se bo pričel 12. aprila ob 18. uri v Galeriji Lojzeta Spacala v Štanjelu z javno razpravo na temo priložnosti, ki jih ponujajo gradovi in graščine.

Bogata arhitekturna zapuščina našega okolja ima mnogo potencialov, ki so lahko gibalo razvoja, vir zaslužka in navdih za ustvarjalnost lokalnega okolja. Številni zanimivi sogovorniki bodo v pogovoru z Vesno Humar, novinarko Primorskih novic, predstavili različne uporabne vidike trajnostnih pristopov prepletanja kulturne in naravne dediščine s sodobnim življenjem domačinov. Predstavljen bo tudi nov razpis MGRT za finančne spodbude zasebnikom, ki se želijo bolj dejavno vključiti v razvijanje inovativnih turističnih dejavnosti. Pred nami je tudi slovesnost ob 30-letnici Galerije Lojzeta Spacala, na kateri se bomo v soboto, 21. aprila 2018, ob 16.00, spomnili začetkov obnove Gradu Štanjel, ki se je začela med drugim prav na pobudo Lojzeta Spacala, enega izmed najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja.

Program:

1.    Uvodni pozdrav predstavnikov Festivala kraška gmajna, Javnega zavoda Komenski Kras in Občine Komen
      
2.   Kulturno-dediščinski vidik: Dr. Jasna Fakin Bajec, ZRC SAZU in projekt RESTAURA: Pomen lokalne kulturne dediščine za razvoj in opolnomočenje lokalnih skupnosti na Krasu  

3.    Nataša Kolenc, univ. dipl. inž. arh., arhitektka in konservatorka, trenutno vodja EU projekta RESTAURA, na novogoriški občini usmerjenega v obnovo in oživljanje Gradu Rihemberk nad Branikom: Grajske stavbe na Primorskem kot podpora trajnostnega razvoja območja

4.    Mag. Erik Modic, Občina Komen: Obnova in revitalizacija štanjelskega gradu

5.    Turistično-podjetniški vidik teme bosta predstavili posebni gostji, Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem na MGRT in mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

V zaključnem pogovoru bodo sodelovali tudi Polona Abram, direktorica Javnega zavoda Komenski Kras, Lorela Dobrinja, direktorica Kobilarne Lipica in Stojan Ščuka, direktor Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija.

Razširjeno medijsko sporočilo

fkg pomlad 2018 banner

Kontakt
:
Javni zavod Komenski Kras s partnerji
Tel.: +386 (0)5 769 00 56
tic.stanjel@stanjel.eu
www.stanjel.eu

Vrnitev na seznam