Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Kras

Nosilec: Javni zavod Komenski Kras

Projektna skupina: Javni zavod Komenski Kras, Občina Komen, Divača, Hrpelje – Kozina, Miren – Kostanjevica, Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Javni zavod Park Škocjanske jame, Holding Kobilarna Lipica, Območno obrtna zbornica Sežana.

Skupna načrtovana vrednost operacije: 193.899,54 EUR , skupna načrtovana vrednost sofinanciranja in stopnja financiranja: 164.921,14 Eur, kar znaša 70% skupne načrtovane vrednosti operacije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OPIS operacije:

Javni zavod Komenski Kras je skupaj s projektno skupino prijavil na razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije. Namen le-tega je spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Z operacijo bomo dosegli sodobno digitalizacijo vodilne destinacije Kras.

Cilji operacije:

-          Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in vsebin za digitalno promocijo,

-          Digitalna promocija na tujih trgih,

-          Priprava strateških dokumentov za razvoj destinacije.

Aktivnosti / pričakovani rezultati:

-          Vzpostavitev novega spletnega portala z odzivnim spletnim designom,

-          analiza strateških tokov gostov,

-          nove image fotografije in fotografije doživetij,

-          promocijski video destinacije ter najmanj 5 kratkih video izsekov za promocijo posameznih doživetij,

-          360°posnetke top atrakcij,

-          večja prisotnost na socialnih omrežjih,

spletno oglaševanje na tujih trgih.

http://www.eu-skladi.si

Logo Visitkras MGRT

Vrnitev na seznam