Kaštelir

Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja

Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.

Zgibanka Kaštelir_SLO

Glavni dosežek Javnega zavoda Komenski Kras v tem obdobju je bilo dogajanje Festivala Gledanica (od april do konca septembra), prve večje edicije javno dostopnih dogodkov, ki so promovirali Projekt Kaštelir in širile dosežke projekta med različne ciljne skupine.  

1. PRIPRAVLJALNO OBODOBJE (januar do april 2019): sestanki programske ekipe festivala ter srečanja z lokalno skupnostjo na Volčjem Gradu, ki je bila nosilec dveh ključnih festivalskih dni.   

2. PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE S CELODNEVNIM SIMPOZIJEM ARHEOLOGIJA KOT NAVDIH ZA SODOBNO USTVARJANJE, 26. 4. 2019: v programu sta se na temo gradišč soočali znanost in umetnost. V dopoldanskem delu v Štanjelu smo prisluhnili strokovnim predstavitvam, popoldan pa vodenim ogledom gradišča Debela griža, glasbeni delavnici in nastopu ter zaključnem posvetu. Program je nastajal v sodelovanju s projektnimi partnerji.  

3. MANJKAJOČI DELCI I., 22. 6. 2019 - delavnica z Društvom likovnih pedagogov S. Primorske. Navdušili smo jih za teme Projekta Kaštelir in z arheologinjo ZVKD izvedli delavnico spoznavanja štanjelskih arheoloških najdb, v popoldanskem času pa ustvarjali v različnih likovnih tehnikah kot pripravo na razstavo 28. 9. 2019.  

4. OSREDNJI FESTIVAL GLEDANICA, 22. in 25. 8. 2019 (Volčji Grad in Štanjel): Iz priloženega kataloga, zbirnika medijskih objav in  priloženih fotografij je razvidno pestro dogajanje, v katerem so se strokovna predavanja, delavnice, vodeni ogledi in usposabljanja prepletala s kreativnimi  vsebinami (3 koncerti, 21 predavanj, delavnic in vodenih ogledov, 1 partnerski sestanek za festivale in info točke, neformalna druženja).   

5. MANJKAJOČI DELCI II, ob Dnevu evropske kulturne dediščine, 28. 9. 2019: Skupaj z razstavo Društva likovnih pedagogov S. Primorja smo pripravili dve razstavi, na kateri so bili javnosti predstavljeni dosežki lončarske delavnice in ekstempora Manjkajoči delci. 

Katalog Festivala Gledanica.pdf

Plakat Festivala Gledanica.pdf

Letak Festivala Gledanica.pdf

Drugi podatki o projektu:
Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
Začetek in trajanje projekta:  od 1. 10. 2018, trajanje 30 mesecev
Skupna vrednost projekta:  1.416.321,03 EUR
Število partnerjev : 9 (5 slovenskih in 4 hrvaški)

interreg logo stanjel.eu

Kaštelir logo 4

 

Vrnitev na seznam