Cerkev sv. Danijela

Cerkev sv. Danijela je bila zgrajena v sredini 15. stoletja in je eden izmed ključnih spomenikov gotske arhitekture na Krasu.

Župnijska cerkev sv. Danijela je bila sezidana med leti 1455 in 1460 na prostoru starejše stavbe in kljub kasnejšim baročnim prezidavam predstavlja enega ključnih spomenikov gotske arhitekture na Krasu. Od značilnih gotskih prvin sta na zunanjščini še vidna dva gotska vhoda in zazidana okna ter venec zunanjih opornikov ob prezbiteriju. V notranjosti pa nas v prezbiterij vodi gotsko zašiljen lok. cerkev je dobila svojo baročno podobo v 17. in 18. stoletju. Kamniti baročni oltarji se povezujejo z delavnico Lazzarini iz Gorice, najzanimivejša je gotovo reliefna upodobitev gradu Štanjel na glavnem oltarju. Dva lesena kipa svetnikov ob glavnem oltarju sta delo pomembnega štajerskega kiparja Johana Strauba. Leta 1609 je bil prizidan zvonik, ki je zaradi svojega edinstvenega ostrešja postal simbol Štanjela. Fabiani je izdelal načrt za obnovo in prepričal vojaško upravo Svobodnega tržaškega ozemlja v  Trstu, da je financirala gradnjo. Celoten kompleks – cerkev, zvonik in cerkveni prostor – ima pomembno mesto, na žalost pa niso uspeli rekonstruirati notranjosti cerkve, kajti leta 1950 ni bilo dovolj sredstev za realizacijo Fabianijevega predloga. Na zunanjščini in v notranjosti vidimo nagrobne kamnegrofov Cobenzlov in drugih rodbin, na pročelju zakristije pa je vzidan spomenik škofu Antonu Mahniču, delo Evgena Guština.