Ferrarijev vrt, Štanjel

Po načrtih Maksa Fabianija zgrajen med obema vojnama v sklopu Vile Ferrari

Ferrarijev vrt je bil po načrtih Maksa Fabianija zgrajen med obema vojnama kot del vile Ferrari. Posestvo je bilo v lasti tržaškega zdravnika Enrica Ferrarija, ki je v Štanjelu želel zgraditi podeželsko vilo in sanatorij za pljučne bolnike. Najprepoznavnejši del vrta je secesijski ovalni bazen z otočkom, v katerega je pritekala voda iz zapletenega vodovodnega sistema.

Parkovna ureditev je nastajala postopoma, predvidoma med l. 1925 in 1935. Takrat je pust, strm teren pod vilo, sicer del obsežnejše Ferrarijeve posesti, dobil sedanjo podobo. Pri zasnovi vrta, ki se odlično prilagaja legi in obliki terena, je arhitekt uporabil tako tradicionalne, za kraško krajino značilne prijeme (terase, kamnite podporne zidove, stopnišča, pergole), kot tudi elemente, ki s Krasom nimajo ničesar skupnega, odražajo pa ideale tistega časa. Tako so nastali razgledni paviljon, ovalni bazen – jezerce z otočkoma in »beneškim« mostičkom, umetna votlina z »Botticcelijevo« školjko, vodometi…
Za tedanji čas inovativen je bil tudi izbor materialov: velik del grajenih struktur je izdelan iz betona - materiala, ki se je v obdobju po I. sv. vojni šele uveljavljal.

Pravi fenomen Fabianijevega projekta pa je manj očiten in ga pravzaprav lahko razumemo le, če pomislimo na večni problem kraške pokrajine: pomanjkanje vode. Fabiani je v Štanjelu zasnoval vodovodni sistem, pri katerem je tradicionalni način zbiranja deževnice nadgradil s sistemom talnih zbirnih kanalov, cistern, cevovodov, odtočnih oziroma namakalnih kanalov in jih povezal v kompleksen sistem. Ta je vilo in park že v začetku prejšnjega stoletja oskrboval z lastno tekočo vodo, ne le za osnovne potrebe, celo za razvedrilo in okras.
Dekadentnost jezerca z vodometi sredi žejne kraške pokrajine pa je le navidezna: bazen je služil predvsem kot akumulacija vode, s katero so namakali vrt in polja v vrtači pod parkom. Pozimi so na njegovi površini lomili led in ga preko odprtine ob bazenu kopičili v »ledenici« – v dobi brez hladilnikov hlajeni shrambi pod razglednim paviljonom. Podobne preplete forme in funkcije je Fabiani, arhitekt in izumitelj, v Ferrarijevem vrtu izpeljal mojstrsko – kljub dejstvu, da je načrt za celotno ureditev najverjetneje obstajal le v njegovi glavi in nikoli na papirju.
Ferrarijev vrt je bil zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti l. 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

Zasnova parka sledi naravni konfiguraciji terena in s tem posnema terasasto strukturo starega Štanjela. Na terasah je bilo dovolj prostora za zelenjavne in cvetlične vrtove, zasajeno drevje je večinoma sredozemskih vrst.
Park se slogovno uvršča med značilne stvaritve s konca 19. stoletja in začetka 20. stoletja. V duhu historicizma so elementi, povzeti iz obdobij od srednjega veka, renesanse, klasicizma do secesije, povezani v novo celoto. Posebnost parka je bazen, ki ga je Fabiani navezal na preprost, a učinkovit vodovodni sistem. Zasnoval je več vodnih zbiralnikov in sistem podzemnih cevi, ki so dovajale vodo izpred vrha hriba in s streh do stavbnega dela vile, na vrt, do bazena in v ledenico pod betonskim paviljonom. Enrico Ferrari, lastnik vrta, je le kratek čas užival v delu, ki sta ga opravila skupaj s Fabianijem. Vojna je porušila nadaljnje načrte, ki jih je imel s tem prostorom, kjer je nameraval odpreti manjši sanatorij. Stavbni del vile je bil delno uničen, prav tako vodovodni sistem. Park je po vojni postal javni prostor.
Iz 60. let 20. stoletja je tu nekaj kamnitih plastik, del kiparske kolonije, ki se je tu odvijala.

Avtorji: Nataša Kolenc, Černigoj Ana in Jazbec Tina

ferarrijev vrt 2Ferrarijev vrt 4