Vhodni stolp

Glavni vhod v utrjeni del naselja je bil nekdaj del obrambnega obzidja. Na monumentalnem portalu je vgrajen grb grofov Cobenzlov.

Glavni vhod v utrjeni del naselja je bil nekdaj del obrambnega obzidja.
V času županovanja je Fabiani vhod restavriral. Med drugim je razširil vhod s cementnimi vložki. Ne glede na to, da je bila notranjost stolpa delno izpraznjena in da so bila vrata nekoliko razširjena, ne vemo, kakšen izgled je stolp imel pred obnovo. Njegova današnja srednjeveška podoba je kljub vsemu še vedno veličastna. Na njem je tudi grb družine Cobenzl.

Vrnitev na seznam