Trta in grozdje

Za Kras je značilna gojitvena oblika grozdja kraški latnik. Trte so sajene na razdalji od 0,9 do 1,3 m x 2,5 do 3 m. Na vsakih 4 do 5 trsov je postavljen močnejši steber, na katerega je pritrjena z ene vrste na drugo prečna lata. Opora mora biti trajna, trdna in elastična. V zadnjem času se latniki na Krasu opuščajo zaradi težkega dela in finančne zahtevnosti naprave latnikov. 

Kras z veliko začetnico je tam, kjer iz sorte refošk skrbni vinogradniki vsako jesen s trudom in znanjem stiskajo bleščeče jagode in pridelajo teran PTP.

Vrnitev na seznam