Štanjel

Štanjel je eno najstarejših naselij na Krasu.

Štanjel je eno najstarejših naselij na Krasu, prepoznavno po svojem starem jedru. Ime je dobil po zavetniku cerkve, svetem Danijelu.
Grič je bil zaradi svoje strateške lege poseljen že v prazgodovini, utrjen pa je bil tudi v času antike. Kraj je bil prvič pisno omenjen leta 1402. Značilno obrambno obzidje je iz 15. stoletja, prebivalce je ščitilo v času turških vpadov. Vrhunec razvoja je naselje doživelo v 16. in 17. stoletju, iz tega časa izvira večina arhitekturnih značilnosti stavb.
V času med svetovnima vojnama je Štanjelu vtisnil svoj pečat arhitekt in tedanji župan Maks Fabiani. Njegovo dvajsetletno delo v Štanjelu zajema številne posege, ki skupaj kažejo arhitektovo vizijo nadgraditve obstoječih prostorskih kvalitet naselja z rešitvami, ki jih narekuje sodobni vsakdan. Genius loci- duh kraja in njegovo ohranjanje sta bili glavni arhitektovi obvezi pri vseh posegih v prostor, uporabljal je takrat najsodobnejše tehnologije. Posegi v staro naselje so bili usmerjeni v njegovo prilagoditev potrebam sodobnega življenja. Obnova objektov z uvedbo njihove nove rabe dodatno kaže na arhitektovo daljnovidnost in inovativnost pri pristopu k dediščini. V tistem času je razmišljal o dostopnosti naselja za avtomobilski promet z ureditvijo sistema dostopov. Lotil se je tudi enega glavnih problemov kraških naseljiv- vodne oskrbe.
Med drugo svetovno vojno je bilo naselje delno požgano, grad pa močno poškodovan. Revitalizacija jedra in obnova gradu se je začela v 60. letih prejšnjega stoletja in se nadaljuje še danes. Po drugi svetovni vojni se je na ravnini pod starim jedrom razvil novejši del naselja.

V vasi deluje ŠKUD Biser Krasa Štanjel, ki organizira Grajsko poletje.

Publikacije:
trganka Štanjel
Fabianijev Štanjel
Fabianijeva pot
Maks Fabiani
      

Ponudba:


Več o srednjeveški vasici:
 

  • grad Štanjel predstavlja dominantni del starega naselja
  • na Štanjelskem griču-Turnu so ohranjeni ostanki rimskega razglednega ali obrambnega stolpa (Gledanica), od koder so Rimljani imeli nadzor nad prehodom v Italijo
  • v Štanjelu najdete kulturni spomenik državnega pomena, Ferrarijev vrt, ki je bil po načrtih Maksa Fabianija zgrajen med obema vojnama kot del vile Ferrari
  • simbol Štanjela je edinstven zvonik z limonastim ostrešjem, ki je bil cerkvi sv. Danijela dodan leta 1609
  • domnevno najstarejša stavba je Kraška hiša, sezidana v 14. in 15. stoletju, pomnik iznajdljivosti preprostih prebivalcev, ki so za gradnjo, kjer je bilo mogoče, uporabili kamen
  • kot poklon velikemu Kraševcu, Maksu Fabianiju, sta nastali dve razstavi, locirani v kvadratnem stolpu
  • v delu štanjelskega gradu je od leta 1988 na ogled stalna razstava Spacalovih likovnih del. Galerija občasno gosti tudi druge razstave. V vhodenem prostoru galerije se nahaja Turistično informativni center in trgovinica z lokalnimi izdelki in spominki.

     


 

Vrnitev na seznam
ferrarijev vrt-mostičekferrarijev vrt-prikaznaštanjel-panoramaŠtanjel cerkevkraška hiša