Čehovini

V vasi je studenec, katerega voda se izteka v vaško korito, ki je včasih služilo za napajanje živine.

Gručasta vas leži v dolini, ob gornjem toku reke Branice. Na zahodnem kraju naselja Čehovini je občasen Suhi potok, na vzhodnem pa Gorjanšček, ki se izlivata v Rašo. Vzhodno od vasi se stekajo v reko Branico potoki Bezjakovec, Farjevec in Rehelica. V vasi je tudi studenec, katerega voda se izteka v vaško korito, ki je včasih služilo za napajanje živine.
Zanimiv je pil (cerkveno znamnje), s kipom Lurške Matere Božje.

Natura 2000 dolina reke Branice

Naziv za krajane: Čehovinci, število prebivalcev: 54 (l. 2015), nadmorska višina: 176 m.

Vrnitev na seznam