Lukovec

Lukovec je manjša gurčasta vasica.

Vas Lukovec je manjša gručasta vasica na severni strani Komenske planote. Vas leži na robu obsežnega kraškega dola, prislonjena na zavetno južno pobočje nizke Martince, ki skupaj s Škratljevico (434 m) na severovzhodni strani in Brdom na severozahodni strani ščiti vas in dolino pred sunki kraške burje.

Po ustnem izročilu naj bi začetki vasi segali v srednji vek, ko so tukaj imeli posesti grofje Lantierji iz gradu Rihemberk, današnji Branik. Prvo naselje s tremi hišami je nastalo v zaselku ''Majerji'', 300 metrov od današnje vasi.

Vas je priljubljen cilj pohodnikov in kolesarjev, zaradi prekrasnega razgleda in neokrnjene narave. V bližini je opuščen kamnolom, po domače "java", pred vasjo pa stoji kapelica v čast Materi božji, katero je dala sezidati družina Marc (le ti niso imeli naslednikov, zato sta se k njim preselila mladoporočenca Turk), v zahvalo za nadaljevanje rodu.

Vas šteje 42 prebivalcev (l. 2015), naziv za krajane: Lukovčani, nadmorska višina: 376 m.

Vrnitev na seznam
Lukovec vodnjakTravnik pod Lukovcem jeseniPohodniška potTravnik