Kobjeglava

Vas Kobjeglava slovi po pršutu.

Vas Kobjeglava leži na vzhodnem delu Komenske planote.
Kobjeglava je znana po slikovitih, v gruče strnjenih in iz kamna sezidanih hišah, nanizanih na gričku okrog cerkvice. Poleg arhitekture zgradb, značilne za Kras, dajejo vasi poseben čar dvorišča pred hišami, imenovana "borjači". 
Po ljudski razlagi je ime vasi Kobjeglava povezano z imenom najvišjega vrha za vasjo Kop, ki je bila glava drugih dveh vrhov, od tod ''kop je glava'' – Kobjeglava. Po drugi razlagi je ime povezano s hlevi za konje in kobile, zato ime kobila-glava. Po pripovedovanju naj bi bila prvotna naselbina v Mercah, predelu med Kobjeglavo in Štanjelom. Tu naj bi bil po ustnem pričevanju tudi samostan. Prve najdbe o naseljenosti tega ozemlja segajo v halštatsko obdobje. V bližnji jami Jelenca pa so našli celo ostanke iz neolitika. Vas se v virih prvič omenja leta 1300 in naj bi spadala pod oblast Štanjelskih grofov. Približno današnjo obliko je vas dobila v 17. in 18. stoletju, ko so si prebivalci z delom in prodajo kmetijskih izdelkov v razvijajočem se Trstu toliko denarno opomogli, da so lahko obnavljali in dozidavali hiše. V tem času so se razvile stavbe zaprtega tipa, ki se v gručah držijo druga druge in tvorijo specifično arhitekturo. Zaradi silovite burje so strehe stavb prekrivali s kamnitimi skrlami. taka streha je bila težka in ji burja ni mogla do živega. Značilnost kraške hiše je tudi dolg lesen balkon ("gank") po celotni prednji strani stanovanjskega dela, ki predstavlja zunanji hodnik za povezavo prostorov v nadstropju ter služi za sušenje kmetijskih pridelkov. V dvajsetih letih 20. stoletja so v bližini pokopališča lomili kamen, nekateri krajani pa so se ukvarjali s tkanjem volne in lanu.
Jedro vasi tvori cerkev, v neposredni bližini na Gornjih Goricah stoji vaška lipa. Drugo središče vasi je trg Dolnje Gorice z javnim vodnjakom, okoli katerega so se zbirali vaščani in razpravljali o dogodkih v vasi. Vas ima dobro ohranjeno strnjeno vaško jedro.
V okolici Kobjeglave in Tupelč poteka tudi tematska krožna pohodna pot, Pot devetih kalov.

V vasi deluje društvo Kraški slavček Kobjeglava-Tupelče, ki organizira priložnostne kulturne programe ob praznikih, organizira tečaje ali seminarje na razne teme ter s predavanji, razstavami, ekskurzijami in izleti skrbi za turistično vzgojo članov.

FB: društvo Kraški slavček Kobjeglava-Tupelče

Publikacije:
Pot devetih kalov
Kobjeglava-Tupelče

Naziv za krajane Kobjeglave: Kobjeglavci, število prebivalstva: 187 (l. 2015), nadmorska višina: 327 m.

Vrnitev na seznam
Kobjeglava spomenik_01Kobjeglava kal_02Kobjeglava cerkev_04Kobjeglava kolesarja_05Pršut