Klanec pri Komnu

Klanec je manjša gručasta vas na jugozahodni strani Komenskega Krasa.

Kdor je bil kdaj v Klancu, mu je jasno, od kod ime, saj se v vas dobesedno spustimo po klancu. Natančni podatki o nastanku vasi Klanec žal niso znani; prvi znani podatki o naselitvi segajo v drugo polovico 18. stoletja. Vas so najbolj prizadele grozote 1. svetovne vojne, ko so krajani bili deportirani, hiše pa so bile zaradi bližnje soške fronte precej poškodovane. V drugi svetovni vojni so tu imele sedež razne organizacije Narodno-osvobodilnega boja. 
Čeprav majhno, je središče vasi lepo urejeno, tam si lahko ogledamo cerkveno znamenje-pil in spomenik 1. sv. vojne, posvečen madžarskim vojakom.

Naziv za krajane: Klančani,  število prebivalcev: 45 (l. 2015), nadmorska višina: 160 m.

Vrnitev na seznam
Klanec- lesena vrataKlanec-kravaKlanec-spomenikKlanec-vodnjakKlanec pri Komnu-zvonec