Škrbina

Prvi zgodovinski podatki o vasi segajo v leto 1200.

Prvi zgodovinski podatki o vasi segajo v leto 1200, ko se vas Škrbina v seznamu goriških grofov omenja kot Serbin. V seznamu fevdov rihemberškega gospostva okoli leta 1370 pa jo zasledimo kot Skerbin; sto let kasneje jo v urbarju istega gospostva najdemo pod imenom Scörbin. Vas je bila delno poškodovana v 1. svetovni vojni, ko so jo zasedli avstro-ogrski vojaki, krajane pa izselili v begunstvo v Brkine. Poseben zgodovinski pečat ji je zapustilo dogajanje v drugi svetovni vojni, saj so tu imele svoje postojanke različne narodnoosvobodilne organizacije, na kar opozarjajo številne spominske plošče. Pred vojno je bil ob Škrbini tudi zaselek Mihajli, ki pa so ga Nemci 23. 9. 1943 požgali, saj so tu imeli svojo postojanko partizani. Danes je tu lovska koča. Pritegnejo tudi cerkvena znamenja; v središču vasi je pil posvečen sv. Antonu Padovanskemu iz leta 1888, na št. 29 pa je zanimiv relief Križanja. V dolnjem koncu vasi si je v svojem slogu uredil domačijo znan likovnik Lojze Spacal, ki je tu tudi pokopan. Omeniti velja tudi Antona Fakina (Škrbina 1885-1963) šolnika in biologa, pisca člankov, knjig in učbenikov s področja biologije. V vasi si lahko ogledate tudi muzej, Kraško šolo.
Nekdaj sta bili na Sv. Martinu in Sv. Katarini manjši cerkvici, ki sta bili domnevno uničeni zaradi cerkvenih reform Jožefa II. V okolici Škrbine in Rubij sta dva zapuščena kamnoloma, kjer je bilo zaposlenih veliko kamnarjev in kamnosekov iz okolice.
Na okoliške hribe (Sv. Katarino, Sv. Martin in Trstelj) so urejene planinske poti. Odcep za Sv. Katarino in Trstelj je od lokalne ceste Škrbina-Šibelji-Dornberk; na Sv. Katarino 2km od Škrbine, na Trstelj 3 km od Škrbine; poti na Sv. Martin pa vodita iz Rubij in Malega Dola.

V Škrbini deluje VRT- Vaško razvojno turistično društvo, ki organizira Spacalov pohod vsako leto, prvo nedeljo v maju.

Število prebivalcev v Škrbini: 153 (l. 2015), naziv za krajane: Škrbinci, nadmorska višina: 347 m.

 

Vrnitev na seznam
Škrbina-domačija SpacalŠkrbina-kraška šolaŠkrbina-spomenik NOBŠkrbina-suhozidiŠkrbina-cerkev