Javni zavod Komenski Kras

Javni zavod Komenski Kras
Štanjel 1a
6222 Štanjel
T: +386 5 7691 014
@:

Direktorica: Polonca Abram
Ustanovitelj: Občina Komen
Leto ustanovitve: 2016
davčna številka: 16173597
matična številka: 7086458000
IBAN: SI 56 0124 9600 0000 094, Banka Slovenije
Podračun pri: Agencija RS za plačilni promet,
 

Zaposleni:

Direktorica
Polonca Abram
@:

Področna svetovalka I
Helena Kosmina
@:

Področni svetovalec I
Tom Ločniškar
@:

 

Svet zavoda: Jožef Strnad (predsednik), Boris Lozej, Andrej Malgaj, Marijan Gulič, Andreja Štok, Erik Modic

 

Dokumenti zavoda:
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras (Uradni list. RS, št. 1/2016) s spremembami Uradni list RS, št. 62/2016, Uradni list RS, št. 77/2016, Uradni list RS, št. 23/2017

Statut Javnega zavoda Komenski Kras

Poslovnik sveta Javnega zavoda Komenski Kras

Sistemizacija delovnih mest - Organigram Zavoda Komenski Kras

 

Koristne povezave:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)


 

 

Vrnitev na seznam